Olie

Olie

Får du den rigtige rabat på diesel- og fyringsolie? Hvis ikke, eller hvis du ikke ved det, så kan 3S helt sikkert hjælpe.

Med 3S kan du nemlig få nogle af landets højeste rabatter på olie. Det kan du, for vi hvert år indhenter tilbud fra alle landets olieselskaber. Den tilbudsrunde gavner dig som oliekunde, da vi på den baggrund altid ajourfører den rabat, vi giver til alle vores kunder.

Normalt giver olieselskaberne rabat efter, hvor meget den enkelte bruger på årsbasis. For os er det vigtigt, at vi kan spare omkostninger, således at vi altid kan give nogle af landets højeste rabatter. Vi giver derfor ikke rabat efter årsforbruget, men derimod efter dit leveringsmønster. Kan du eksempelvis tage over 2000 ltr. pr. gang, gerne i flere tanke med forskellige produkter, kvitterer vi med nogle af landets højeste rabatter.

Ring til 3S for at høre nærmere omkring vores olieordning.