Mælk

Mælkeerstatning til pattegrise

3S A/S forhandler kvalitetsmælk fra udvalgte pålidelige leverandører.

Søernes produktivitet stiger stadigt, der kommer mange levende pattegrise og det stiller store krav til soens mælkydelse. Det er vigtigt med stort fokus på en velfungerende so for hendes mælk er essentiel for pattegrisene.

Brug af mælkerstatning ved siden af soen støtter op, så grisene får mere energi til at stimulerer soen. Mælkerstatningen må ikke fjerne grisens fokus på soen. 

Vær altid opmærksom på om brugen af mælkerstatning øger kuldvægten ved fravænning. Et højt forbrug af mælkeerstatning der ikke giver et plus på kuldvægten kan være tegn på at grisene drikker meget, men at det ikke omsættes til tilvækst eller at grisene vælger mælken frem for soen. 

Begge scenarier er økonomisk urentable. 

Hvis I ønsker at vide mere så tag fat i vores ekspert team og få en snak om hvad der er bedst for netop Jeres besætning. 

 

Mælkeerstatning - virkemidler 

Alle produkter indeholder følgende virkemidler: 

  • Råvarer af god kvalitet
  • Velafbalanceret sammensætning 
  • Fedt af høj kvalitet
  • Bioplus YC for enzymproduktion og support af tarmflora
  • Gærprodukter 

Sortimentet indeholder mælk der kan anvendes af UK-producenter

afhængig af hvilken mælk man vælger kan de fungerer i både enkelt og dobbeltstrengede anlæg. 

Opfølgningsmælk til de dobbeltstrengede anlæg introducerer stivelse og plantebaseret protein. 

Ole Bælum

Salg og rådgivning - gris

T: +45 76 20 79 83

M: +45 61 55 52 38

E: ob@3s.dk

Birgitte Abildgaard Westh

Salg og rådgivning - gris

T: +45 76 20 79 56

E: baw@3s.dk

Henrik Lønborg

Salg og rådgivning - gris

T: +45 76 20 79 84

M: +45 28 25 07 06

E: hlm@3s.dk

Mælk