Porcimixer

Porcimixer

Giv dine smågrise et maksimalt foderoptag efter fravænning

At få ny-fravænnede smågrise godt fra start i klimastalden kan til tider være en udfordring. Mange oplever at være nødt til at fravænne både små og ret unge grise ud af farestalden.

Smågrisene, der er vandt til at blive kaldt til yveret mange gange i løbet af døgnet, skal pludselig selv sørge for at finde både vådt og tørt i helt nye omgivelser. Ofte optager den ny-fravænnede gris mindre foder end den har brug for til almindeligt vedligehold den første uge, hvilket i bedste fald betyder at grisene vejer det samme en uge efter fravænning, som de gjorde da de gik ud af farestalden.

Udover det, er der både et højere smittetryk og slåskampene om rang som følge af de mange nye stikammerater, der i høj grad udfordrer klimagrisens trivsel i de første uger. Og med et stigende antal fravænnede grise pr. so, er behovet for at få klimagrisene hurtigt og godt igennem klimastalden blevet endnu større.

Til dette ved vi, at opblødt foder/grødfoder er noget alle grise foretrækker i de første uger efter fravænning og her benyttes Porcimixeren.

En Porcimixer udfodrer opblødt foder flere gange i timen. Smågrise der bliver tilbudt opblødt foder, kommer hurtigere i gang med at spise og de mange daglige udfodringer stimulerer grisenes æde adfærd. En sådan forøgelse af det daglige foderoptag øger næringsstofoptaget, fodereffektiviteten og der opnås en væsentligt forbedret tilvækst. Selv de mindste og yngste grise sikres en væsentligt bedre vækst.

Porcimixeren kan håndtere 40-60 grise ad gangen og flere når der samtidigt tilbydes foder via en almindelig foderautomat. Foderet står i støb og en fjedersnegl er med til at sikre at foderet er både homogent og 100% opløst inden udfodring. De hyppige udfodringer er med til at sikre et højt hygiejneniveau og en føler i truget styrer tildelingen.

Ud over at grisen får en bedre start og vækst, minimeres også antallet af tilfælde af diarré som grisene ofte rammes af, når de har tomme maver.

Hvis man er interesseret i at vide mere om Porcimixeren kan man kontakte:

Ole Bælum

Salg og rådgivning - gris

T: +45 76 20 79 83

M: +45 61 55 52 38

E: ob@3s.dk

Porcimixer