Slagtegrise

ConverMax®

Giv dine grise kød på kroppen

ConverMax® er baseret på en unik blanding af planteekstrakter og mineraler. Det iblandes foderet for at forbedre foderudnyttelsen og øge dyrevelfærden.

ConverMax® iblandes fuldfoder med 2 kg/T fra 75 kg kropsvægt eller alternativt fra indsættelse i slagtesvinestalden. ConverMax® er videnskabeligt understøttet og er testet under en lang række forskellige forhold i kommercielle besætninger. Alle disse forsøg har medført et fald i foderforbruget, hvilket har stor økonomisk betydning.

I besætning 1 og 2 starter tildelingen af Convermax® ved 65 kg. Besætning 1 er tørfoder, besætning 2 er vådfoder. Foderforbruget er faldet i begge besætninger dog mest i besætningen hvor der fodres med tørfoder, hvilket fremgår af de grønne søjler.

Besætning 3 og 4 starter tildelingen af Convermax® ved 50 kg og begge besætninger foder med vådfoder. Når vi ser på de grønne søjler, ser vi igen et fald i foderforbruget.

Figuren viser resultatet af danske forsøg, i 4 besætninger

Slagtegrise