Søer

Sofoder

Cargill Livelle® er et innovativt foderkoncept, som er udviklet til at sikre en sundere og mere effektiv svineproduktion.

Livelle® Topdress og - Sow performance anvendes i farestalden og optimerer mælkeydelse og pattegrisenes præstation omkring faring. Livelle® Profert bruges til brunstoptimering i løbeafdelingen.

Soen er under maksimalt fysiologisk pres omkring faring og som diegivende. Livelle® foderkoncept understøtter soens fysiologiske behov med vitaminer, mineraler og additiver, hvilket også betyder mere levedygtige pattegrise. Og efter fravænning genoprettes soens depoter og hormonudskillesen understøttes for igen at kunne opnå en drægtighed med stærke fostre. 

Livelle® Topdress

Livelle® Topdress sikrer pattegrisene en god start på livet ved at optimere soens produktivitet og sundhed inden farring. Innovative ingredienser bidrager til at få soen i god form op til og efter den intense faringsproces og sikrer dermed den optimale start på diegivningen.

Livelle® Topdress indeholder bl.a.:

LivaPig™ sikrer en større blodtilstrømning til soens reproduktionsorganer, så der opnås et højere flow af ilt og næringsstoffer til pattegrisene inden faring. En bedre
ilttildeling sikrer en hurtigere faringsproces, mere vitale pattegrise og en bedre opstart af mælkeproduktionen.

Provilyt er et leverstimulant med positiv effekt på fedtomsætningen. Provilyts unikke sammensætning sikrer en bedre mobilisering af fedtdepoter, giver en bedre omsætning af kropsfedt til tilgænglig energi samt reducerer risikoen for fedtlever. Dermed har soen mere energi til rådighed til opstart af mælkeproduktion.

Tildeling af Livelle® Topdress 

 • Optimal tildeling 5-7 dage før forventet faring samt 5 dage efter faring
 • optimal udfodring 3 gange dagligt (min. 2 gange dagligt) 
 • Tildeles med min. 500 gram pr. so pr. dag for at sikre tilstrækkelige niveauer af Livapig™ og Provilyt. Denne dosis er nødvendig for opnå optimal effekt af produktet 

 

Livelle® Sow performance

Livelle® Sow Performance er udviklet af Cargill for at optimere pattegrisenes overlevelse og soens produktivitet.

Livelle® Sow Performance indeholder de innovative teknologier LivaPig™ og Provilyt, som begge bidrager til at få soen i god form efter den intense faringsproces og dermed også en god opstart på diegivningen.

LivaPig™ sikrer en større blodtilstrømning til soens reproduktionsorganer, så der opnås et højere flow af ilt og næringsstoffer til pattegrisene inden faring. En bedre
ilttildeling sikrer en hurtigere faringsproces, mere vitale pattegrise og en bedre opstart af mælkeproduktionen.

Provilyt er et leverstimulant med positiv effekt på fedtomsætningen. Provilyts unikke sammensætning sikrer en bedre mobilisering af fedtdepoter, giver en bedre omsætning af kropsfedt til tilgænglig energi samt reducerer risikoen for fedtlever. Dermed har soen mere energi til rådighed til opstart af mælkeproduktion.

Livelle® Sow Performance tilsættes i hele diegivningsperioden med 1,5% af fuldfoder. 

Link her

Link her

Livelle® Profert

Livelle® Profert stimulerer soens produktionen af reproduktionshormoner og udvikling af follikler i perioden fra fravænning til løbning.

Profert kan med effekt tilsættes foderet ved følgnde udfordringer: 

 • lav fødselsvægt 
 • uens grise ved fødsel
 • få totalfødte 
 • mange omløbere
 • svag brunst 
 • langt interval fra fravænning til løbning

Profert indeholder stivelse og sukker, som stimulerer udvilingen af folikler og ægløsning  ved at påvirke hormonudskillelsen, og vitamnier relateret til reproduktion, der understøtter fosternes udvikling og overleverlse samt mineralkomponenter. 

 

Link her

Livelle® Profert lveres i sække a 25 kg, og tildeles på følgende måde:

 • Fra fravænning til løbning med 1 kg/so på fravænningsdagen
 • Efterfølgende 2 x 250 g/so dagligt frem til første løbning
 • Det er muligt at blande Profert i fuldfoder

Link her

Søer