Anolytech

Et anlæg fra Anolytech giver sikker og miljøvenlig desinfektion af drikkevandet hele døgnet rundt mens dyrene er i stalden.

Anolytech-beholderen fyldes med salt tabletter og herefter sørger salt, vand og el for at der produceres Hypoklorsyre (det samme som vi danner i vores krop for at bekæmpe bakterier) som doseres i drikkevandet. Dette eliminerer bakterier og biofilm i rørene, og sørger for at dyrenes drikkevand ude i vandkarret, vandkopperne og drikkeniplerne er bakteriefrit døgnet rundt.

Mange desinficerer kun drikkevandssystemerne hver 6. eller 8. uge af økonomiske årsager. Med Anolytech anlægget foregår desinfektionen hver dag og uden brug af kemikalier.

Danske Mælkeproducenter bragte i april en artikkel fra en landmand, der i dag bruger Anolytech vanddesinfektion. Læs artiklen her.

Agro og dyrehold kan du læse mere omkring hvordan anlægget kan bruges både til agro og industri.

Læs ligeledes mere om Anolytech her.

 

Kontakt vores sælger:

Erik Aagaard

76 20 79 82

26 16 98 94

eaa@3s.dk