ProviOx 5 % - Naturligt antioxidant

Egenskaber ved ProviOx

•       Naturlig forekommende antioxidant, som forebygger oxidativ stress

•       Sikrer en bedre udnyttelse af foderets vitaminer

•       Reducerer belastningen af grisen ved toksiner eller nyt korn, så produktiviteten kan opretholdes

Anvendelse

•       Forbyggende iblandes med 1 kg/ton fuldfoder

•       Ved symptomer iblandes min. 2 kg/ton fuldfoder

Se fuldt produktblad her.

Korncirkel