HyoMix

Forebygger diarré hos fravænningsgrise
HYOMIX reducerer anvendelsen af zink ved at forebygge den diarré der typisk ses ved flytningen af smågrisene og opstarten i klimastalden.

HYOMIX er en blanding af Biacton, der indeholder ekstremt store mængder mælkesyrebakterier, og Zoolac, der danner et beskyttende lag på tarmcellerne.

HYOMIX blandes sammen med fravænningsfoderblandingen til smågrisene allerede i farestalden og følger med grisene over i klimastalden, hvor det, såfremt grisene begynder at spise af foderet hurtigt efter indsættelsen, vil forebygge udbrud af diarré.

HYOMIX iblandes med 2 kg. pr. ton fravænningsfoder.

Leveres i 20 kg’s sække