Får du den rigtige rabat på diesel- og fyringsolie……? 3S giver nogle af landets højeste rabatter på olie, bl.a. fordi vi hvert år indhenter tilbud blandt landets olieselskaber. Den tilbudsrunde gavner dig som oliekunde, da vi på den baggrund altid ajourfører den rabat, vi giver til alle vore kunder.

Læs mere