Porcozin

Porcozin er et dansk produceret biocid middel, der fjerner 99,999% af alle bakterier, vira, svampe og sporer. Det kan både bruges som forebyggelse mod sygdomme, men også som behandling hvis der er akut opstået sygdomme i besætningen.

Udbyttet er mindre brug af antibiotika og langt færre arbejdstimer på pleje af smågrise.

Porcozin er et high-level desinficeringsmiddel som ikke er skadeligt for mennesker, dyr eller miljøet, da indholdet af biocider til trods for sin store effekt, er for lavt til at det er skadeligt for andet end bakterier, vira, svampe og sporer.

Porcozin er ikke ætsende og der er er dokumentet test på at det ikke ødelægger jern, metal og aluminimum og dokumenteret test på at Porcozin ikke ødelægger plast og inventar.

Porcozin er EN testet i henhold til EN 1275, 1276, 1650, 13697, 13704, 13727, 14747, 14748, 14476 og 14885.

Porcozin afgiver ikke dampe og indeholder ikke chlor og aldehyd forbindelser.

Hvad fjerner Porcozin:

Bakterier
Acinetobacter calcoaceticus.
Bacillus stearothermophilus
Bacillus cereus
Campylobacter jejuni
Clostridium difficile
Clostridium perfringens
Enterobacter sakazakii
Enterococcus hirae
Enterococcus faecalis Vancomycin Resistant (VRE)
E-coli (Escherichia coli)
Escherichia coli ESBL
Escherichia coli – O157 Strain
Legionær sygdom (Legionella pneumophila)
Listeria monocytogenes
Methicillin resistant
Staphylococcus aureus (MRSA)
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella typhimurium
Serratia marsescens
Shigella sonnei
Stenotrophomonas maltophilia
Stafylokokker
Vibrio parahaemolyticus
Yersinia enterocolitica
Tuberkulose (Mycobacterium terrae)

Vira
Fugle influenza (Avian flu)
Svine influenza (H1N1)
Norovirus
Hepatitis B og C
HIV-1 virus
Influenza virus (Strain H3N2)
Parainfluenczae 3 virus,
Polio virus
Vaccinia virus
Kattesyge (Feline Calicivirus)
Adenovirus

Sporer
Bacillus cereus
Clostridium difficile
Clostridium perfringens

Svampe og gær
Skimmelsvamp (Aspergillus niger)
Hvid gærsvamp (Candida albicans)
Ringorm / Hudsvamp (Microsporum canis)
Ringorm / Hudsvamp (Microsporum gypseum)
Dermatofytter (hudsvampe)
Neglesvamp (Trichophyton
mentographytes)

 

 

Brochure Porcozin - gris

Brochure Porcozin - kalve

Brugsanvisning koldtågemaskine - Farrestald

Brugsanvisning koldtågemaskine - Kalvehytter

Brugsanvisning koldtågemaskine - Mink (generelt)