Produkter

3S er den foretrukne leverandør af råvarer til hjemmeblanderen. Vi har en bred kontaktflade med leverandører over det meste af verden, og med vores brede og direkte kontakt til dansk landbrug er vi attraktiv som sparringspartner.

Produkterne omfatter alle de produkter du som hjemmeblander bruger på din bedrift, herunder sojaskrå, rapsprodukter, korn, fiskemel, fedt m.m.. Vores brede kontaktflade blandt vores leverandører gør, at vi som oftest er først på markedet med nye fodermidler, som gavner dansk landbrug.

Vores leveringer foregår oftest så tæt fra leverandøren / producenten som muligt, hvilket gør, at du undgår fordyrende mellemled, som blot er omkostninger for dansk landbrug.

Ønsker du at få snak omkring råvarer, og hvordan du optimerer din produktion som hjemmeblander, så kontakt os allerede i dag.