Topdanmark

Samarbejdsaftale med Topdanmark: 3S samarbejder med Topdanmark, som i mange år har været landbrugets foretrukne forsikringsselskab. Som aktionær i 3S eller medlem af Danske Svineproducenter, får du som kunde en række særlige fordele – så nu har du endnu en grund til at foretrække Topdanmark som forsikringsselskab. Her er et udsnit af de fordele du får:

Overskudsdeling
Du får del i overskuddet, hvis årets resultat for den samlede aftale er positivt. Dvs. få skader i gruppen betyder penge tilbage til dig.

Flytteret på staldbygninger og stuehus
Ved skader på over 200.000 kr. får du flytteret på staldbygninger, der indgår i produktionen uden at det koster mere. Der er også flytteret på stuehus.

Forbedret lovliggørelsesdækning
Lovliggørelsesdækningen er udvidet, så den også omfatter ekstraudgifter, der skyldes krav til dyrevelfærd, fx krav om overbrusning.

Retshjælp Retshjælpsdækningen er udvidet til at omfatte dyreværnssager, som vedrører enkeltdyr, der er overleveret til slagteri, og som er politianmeldt af slagteridyrelægen.

Udenlandske medarbejdere
Fastansatte udenlandske medhjælpere og praktikanter er automatisk meddækket med privatansvarsdækning og en indboforsikring med en sum på 25.000 kr.

Maskinkaskodækning på malkeanlæg
Mælkeproducenter kan glæde sig over, at de har maskinkaskodækning for deres malkeanlæg. Det gælder både malkekarruseller og - robotter og den traditionelle malkestald.

Vi er sammen om at give dig flere fordele Og vi stiller kun få krav for, at du kan komme med i aftalen. Ring 44 74 71 12 og hør mere.