Medicinskabstilsyn

3S Vet yder også servicen medicinskabstilsyn.

Et medicinskabstilsyn foregår ved, at en farmakonom fra 3S Vet møder op på din ejendom og udfører en kvalitetssikret, struktureret og faglig medicinskabstilsyn. Medicinskabstilsynet tager udgangspunkt i gældende lovgivning om opbevaring og mærkning af lægemidler til dyr.

Nedenstående er en kort beskrivelse af de punkter der bliver gennemgået:

 • Udløbskontrol af alle præparater
  • Hvis det ønskes tages udløbne præparater med retur til kassation.
  • Det sikres at præparater med kortest udløb anvendes først.
 • Temperaturmåling
  • For høje eller for lave temperaturer kan resultere i ustabilitet i lægemiddelstoffet, og derved en uhensigtsmæssig virkning.
 • Opbevaring af lægemidler
  • Dette sikrer holdbarhed og optimal udnyttelse af lægemidlerne.
 • Gennemgang af præparater med henblik på billigere alternativer/substitutioner.
 • Oprydning
 • Rapport

Efter endt tilsyn udarbejdes en rapport med information og faglig rådgivning omkring lægemidlerne. Hvis der er generelle bemærkninger, eller forslag til optimering af lægemiddelhåndteringen, vil det også blive nedskrevet deri.

Rapporten vil blive sendt til dig pr. post eller pr. mail inden for 1 uge.

Et medicinskabstilsyn tager minimum 30-45 minutter.

Kontakt Vicki Heegaard Raahede fra 3S Vet aps på tlf.: 7626 55 63 eller på e-mail: vhr@3svet.dk for yderligere information.