Smågrisefoderet der lærer grisen at stå på egne ben.

 Når en gris fravænnes, står den foran sit livs udfordring. Først og fremmest skal den undvære sin mor og mors mælk, hvilket betyder, at den i højere grad selv skal sørge for at få noget at drikke og æde. Den skal forholde sig til nye omgivelser og oftest også en masse nye stifæller. Alt i alt medfører dette, at grisen er presset og stresset i perioden efter fravænning.

Stressbelastningen belaster grisens immunsystem. Samtidig vil optagelsen af foder og vand i perioden efter fravænning ofte ikke modsvare grisens behov, hvilket er ødelæggende for tarmtrævler og tarmsundhed i det hele taget. På den måde presses grisens immunitet yderligere.

Det er derfor vigtigt, at man overvejer, hvilke muligheder man har for at imødegå ovenstående situation. Foderet, der tilbydes, skal være velsmagende og letfordøjeligt. Noget tyder dog på, at vi her i landet har været lidt for fokuseret på, at grisen fra dag 1 efter fravænning skal præstere maksimalt i form af høj daglig tilvækst.

For at få en robust gris er det vigtigt, at grisens mave-tarm flora i form af de ”gode” bakterier bygges op sideløbende. Det handler derfor om at skabe gode betingelser for grisens egen bakterieflora, så de skadelige bakterier ikke får overtaget. Foderet skal derfor afbalanceres, så der er en passende balance mellem letfordøjelige og mere fiberholdige fodermidler. På den måde sikres det, at der er energi til grisen, og samtidig opbygges grisens tarmflora således, at de skadelige bakterier får svært ved at få fodfæste. Modsat opbygges de ”gode” bakterier, fordi miljøet er godt for disse.

På den måde åbnes der op for, at brugen af zinkoxyd og antibiotika kan begrænses i den svære periode efter fravænning. Grisen lærer så at sige at stå på egne ben. Vores foderprogram til smågrise, som er hollandsk inspireret, spænder fra meget velsmagende prestartere til nu to nye smågriseblandinger, hvor god performance går hånd i hånd med høj tarmsundhed. Således kan vi nu tilbyde smågrisefoder op til 15 kg.